Teamcoaching

 

Bij teamcoaching is het waarom van de coaching helder bij alle betrokkenen. De leidinggevende heeft hierbij, richting zijn team, een belangrijke rol. Intervisie, groepsgesprekken, observaties, feedback en reflectie zijn onderdelen van een groepscoaching. Bij groepscoaching horen ook altijd één of enkele individuele gesprekken met (alle) groepsleden.

 

Herken jij jouw team in één van de volgende situaties?

  •  "We" hadden afgesproken dat we het anders zouden doen maar het gebeurt niet.
  •  Het zou fijn zijn als we elkaar wat meer aan zouden durven spreken.
  •  De sfeer is sinds kort zo negatief geworden.
  •  "We" hebben een opdracht gekregen maar het voelt alsof niemand ervoor gaat.
  •  Iedereen houdt zo vast aan de oude gewoontes en dat helpt ons niet verder. 

Afhankelijk van de gekozen vorm van begeleiding zal de coach;

 

·       vragen naar gedachten, gevoelens en wijze van handelen

·       adviseren

·       tips en suggesties geven

·       verbanden leggen

·       confronteren

·       feedback geven

·       reflectie stimuleren

·       doelen bewaken

·       praktijkopdrachten meegeven

·       literatuur verstrekken

·       werkvormen voorstellen

·       evt. observeren in de werksituatie of coaching on the job


Bij veel instellingen voor onderwijs is het mogelijk teamcoaching te realiseren door inzet van het (individuele) scholingsbudget te bekostigen (CAO PO/VO/BVE)