Reviews

Sander (student/Young Professional)

 

Ik heb een traject bij Anja gevolgd, omdat ik niet zeker was over mijn vervolgopleiding. Er waren een aantal belemmeringen die ervoor zorgden dat ik ging twijfelen over mijn studiekeuze, terwijl andere studies mij niet interessant genoeg waren. Tijdens het traject zijn we daarom ingegaan op mijn studiekeuze en daarnaast op persoonlijk gebied. Dit laatste was voor mij verrassend, omdat, dit (bleek later) een grote invloed had op mijn studiekeuze. Dit vond ik ook fijn aan het traject, dat er niet alleen gekeken wordt naar het probleem, maar ook naar onderliggende factoren (waar ik me zelf niet van bewust was). Tijdens de gesprekken voelde ik me vrij om te vertellen wat er bij mij speelde, het was vertrouwd. Anja weet goed de ‘problemen’ op te sporen en hierover in gesprek te gaan. Er werden mij geen dingen opgedragen om te doen, er werden wel vele opties/opdrachten gegeven, maar de beslissing lag uiteindelijk bij mezelf of ik dit uit zou voeren. Dit werd ook expliciet tijdens de gesprekken benoemd, dat de opdrachten geen verplichting zijn. Daarnaast werd ik niet alleen geholpen tijdens de gesprekken, maar ook buiten de gesprekken om met voorbeelden van vervolgstudies of minors waar ik naar kon kijken. Deze betrokkenheid, behulpzaamheid en inzet waardeerde ik erg.

 


J.L.         (Docent VO)

Het motto van Anja Roelfs is “Zonder relatie, geen prestatie”.

De eerste keer dat ik Anja op de werkvloer ontmoette, kwamen we toevallig met elkaar in gesprek. Het viel mij toen meteen op dat ze de tijd nam om een gesprek te voeren en dat ze werkelijk geïnteresseerd was in wat ik te vertellen had. Dit terwijl ze destijds een functie met veel verantwoordelijkheden en een hoge werkdruk had. Ik verbaasde mij erover hoe relaxed zij hiermee om kon gaan.

Op het moment dat mijn gezondheid te lijden kreeg onder de door mij ervaren werkdruk, kreeg ik het aanbod om mij door haar te laten coachen. Over dit aanbod heb ik niet lang na hoeven te denken.

Tijdens het eerste coachgesprek lukte het haar snel om mij te laten ontdekken waar nu precies de schoen wrong. Ook werden we het snel eens over wat ik mocht verwachten van de coaching en over de te volgen werkwijze. Mijn eigen inzichten vormden hiervoor het uitgangspunt.

 De methodieken die Anja tijdens de sessies toepaste, zorgden ervoor dat ik snel in beeld kreeg welke factoren bepalend waren voor mijn stressgevoel op het werk. Ze reikte mij instrumenten aan, om dit op een positieve wijze te kunnen beïnvloeden. Deze instrumenten waren zowel op mijn beleving, als op de situaties in de praktijk gericht. Het helpt dan wel dat Anja ook in het onderwijs gewerkt heeft en ze dus weet hoe het er in de praktijk aan toegaat. Ook vond ik het prettig dat ze het niet schuwde om mij mijn eigen tekortkomingen te laten ontdekken. Ze confronteerde mij hiermee en zette mij vervolgens aan het werk om ze aan te pakken.

 Na 6 sessies kwamen we samen tot de conclusie dat de coaching gestopt kon worden.

 

Het resultaat van de coaching is, dat ik nu beter met de werkdruk om kan gaan doordat ik nu helder heb welke factoren mij stress opleveren op de werkvloer en hoe ik deze op een voor mij positieve wijze kan beïnvloeden.

 

Voor mij was Anja de ideale coach in dit traject

 

 


Silvette Nijkamp (teamleider VO)

Vanuit mijn werk als teamleider in het voortgezet onderwijs, kom ik geregeld in situaties waarbij het fijn is om een objectieve kijk te krijgen op wat er is gebeurd in bepaalde processen. Vaak kom ik er zelf wel uit, maar in sommige gevallen ook echt niet. Anja was op die momenten mijn sparring partner en eerlijke coach. Die met me terugblikte en de processen doorliep. Wat deed je daar, hoe voelde dat. Wat gebeurde er toen. Klopt het dat…?

Vanuit vertrouwen en veiligheid geeft ze mij een “voetje” om weer verder te kunnen (zoals wanneer je op een muurtje wil klimmen die net te hoog is). Ik hoop dat we nog menige gesprekken zullen voeren, het geeft mij energie om bepaalde situaties aan te pakken. De strippenkaart constructie werkt voor mij erg goed. We maken altijd een vervolgafspraak, maar bespreken op dat moment wat actueel in mijn werksituatie is. Dus geen POP of targets, gewoon jezelf kunnen en mogen zijn.